اطلاعیه های مربوط به کلاس ها و اساتید

برگزاری کلاسهای آز سیستمهای مخابراتی وآز میکروکنترل با دکتر سید علی سادات نوری از مورخ ۲۰ آبان ماه

برگزاری کلاسهای آز سیستمهای مخابراتی وآز میکروکنترل با دکتر سید علی سادات نوری از مورخ ۲۰ آبان ماه شنبه ها ساعت ۸ الی ۱۱ در آزمایشگاه دیجیتال برگزار می شود.

ادامه مطلب