فعالیتهای ورزشی

- آقای میرحسین قیطاسی دانشجوی دانشکده سما دزفول به عنوان مربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در مسابقات جهانی اسلواکی موفق به کسب مقام سوم تیمی در جهان گردید.

 

- تیم اساتید و کارکنان دانشکده سما دزفول در میان 8 تیم شرکت کننده در مسابقات فوتسال جام رمضان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول به مقام قهرمانی نائل گردید.

 

- شرکت در مسابقات ورزشی منطقه 6 ویژه کارکنان برادر سما به میزبانی واحد مسجد سلیمان و کسب مقام قهرمانی رشته والیبال توسط کارکنان برادر واحد دزفول

- شرکت در مسابقات ورزشی منطقه 6 ویژه دانش آموزان پسر سما به میزبانی واحد دزفول و کسب مقام قهرمانی در رشته فوتسال توسط دانش آموزان دبیرستان دوره دوم فرهنگ و کسب مقام قهرمانی در رشته شنا توسط دانش آموزان دبیرستان دوره اول فرهنگ واحد دزفول

 

- شرکت در مسابقات ورزشی منطقه 6 ویژه دانشجویان دختر سما به میزبانی واحد شوشتر و کسب مقام سوم در رشته های آمادگی جسمانی و تنیس روی میز توسط دانشجویان دختر واحد دزفول

 

- کسب مدال طلای جوانان جهان در رشته کشتی فرنگی توسط فرشاد عیسوند دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشکده سما دزفول